Cruinniú de chuid an Ghrúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta

Reáchtáladh an dara cruinniú de chuid an Ghrúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta (NPKG)  an 4 Márta 2020. Is é cuspóir an NPKG gníomhú mar choiste comhairleach d’Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) chun sainordú reachtúil an OPR a bhaint amach i ndáil le feidhmeanna oideachais, taighde agus oiliúna. Cuimsítear san NPKG ionadaíocht ó na hInstitiúidí Ardoideachais …

Cruinniú de chuid an Ghrúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta Read More »

Óráid tugtha ag an Rialaitheoir Pleanála ag Imeacht de chuid Chumann Tógálaithe Tithe na hÉireann

Thug an Rialaitheoir Pleanála, Niall Cussen, óráid le linn ceardlainne a d’eagraigh Cumann Tógálaithe Tithe na hÉireann i gCorcaigh, Déardaoin an 5 Márta. Bhí an cheardlann dírithe ar dhaoine atá i mbun tithe a thógáil agus bhí sé i gceist leis an gceardlann a chinntiú go mbeadh páirtithe leasmhara go hiomlán ar an eolas faoin …

Óráid tugtha ag an Rialaitheoir Pleanála ag Imeacht de chuid Chumann Tógálaithe Tithe na hÉireann Read More »

An OPR ag leanúint de sheimineáir oiliúna a chur ar fáil do chomhaltaí tofa údarás áitiúil

Reáchtáil Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR), i gcomhar le hAontas Rialtais Áitiúil na hÉireann (AILG) an seisiúin oiliúna is déanaí do chomhaltaí tofa údarás áitiúil an tseachtain seo caite, Déardaoin an 13 Feabhra (in Óstán Kilmore sa Chabhán) agus Dé Sathairn (Óstán Dooley’s, Port Láirge) faoi seach. Tríd an seimineáir, cuireadh eolas ar fáil mar …

An OPR ag leanúint de sheimineáir oiliúna a chur ar fáil do chomhaltaí tofa údarás áitiúil Read More »

An OPR ag leanúint lena chlár oiliúna do chomhaltaí údarás áitiúil

Tá Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) i gcomhar le hAontas Rialtais Áitiúil na hÉireann (AILG) ag leanúint lena chlár oiliúna do chomhaltaí tofa na n-údarás áitiúil. Is é cuspóir na hoiliúna ná eolas níos fearr a chur ar fáil do chomhaltaí tofa maidir leis an bpróiseas pleanála d’fhonn a gcuid ról agus freagrachtaí laistigh den …

An OPR ag leanúint lena chlár oiliúna do chomhaltaí údarás áitiúil Read More »

Léiriú tugtha ar an gclár teilifíse Eco Eye faoi mar is féidir feabhas a chur ar shláinte agus folláine le dea-phleanáil

Tá clár den tsraith timpeallachta is faide ar an bhfód anseo in Éirinn, Eco Eye, ina mbreathnaítear ar mar is féidir feabhas a chur ar shláinte agus folláine  le dea-phleanáil spásúlachta. Chomh maith leis sin, déantar trácht sa chlár faoi mar is féidir turais fhada chun na hoibre a laghdú, cuidiú lenár lorg carbóin a …

Léiriú tugtha ar an gclár teilifíse Eco Eye faoi mar is féidir feabhas a chur ar shláinte agus folláine le dea-phleanáil Read More »

Eolas tugtha ag an Rialaitheoir don ESRI faoi mar is féidir tionchar a imirt ar shláinte agus folláine le dea-phleanáil

Maidir le pleanáil a dhéanamh ag an leibhéal áitiúil, ní mór a bheith feasach ar dhul i ngleic le ceisteanna ar nós teacht a bheith ar spásanna glasa, gníomhaíochtaí fóillíochta a bheith ar fáil agus gaireacht d’ionaid fostaíochta, a dúirt an Rialaitheoir Pleanála Niall Cussen inniu. Thug an rialaitheoir óráid “Luach na timpeallachta áitiúla maidir …

Eolas tugtha ag an Rialaitheoir don ESRI faoi mar is féidir tionchar a imirt ar shláinte agus folláine le dea-phleanáil Read More »

opr logo over a backdrop

An chéad Rialaitheoir Pleanála de chuid na hÉireann ceaptha ag an Rialtas

Tá sé fógartha ag Eoghan Murphy TD, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, go bhfuil sé beartaithe ag an Rialtas an tUas. Niall Cussen a cheapadh ina Rialaitheoir Pleanála, an chéad rialaitheoir dá leithéid in Éirinn. Beidh sé i gceannas ar oifig nua ar a dtabharfar Oifig an Rialaitheora Pleanála. Moladh go gceapfaí an …

An chéad Rialaitheoir Pleanála de chuid na hÉireann ceaptha ag an Rialtas Read More »