Foilsíonn an Rialaitheoir Pleanála Tuarascáil Bhliantúil 2020

Ardú suntasach ar líon na bpleananna ar a rinneadh meastóireacht, líon na moltaí a eisíodh agus líon na ngearán a fuarthas D’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála (ORP), comhlacht maoirseachta an Stáit don phleanáil, a tuairisc bhliantúil inniu. Léirítear sa tuarascáil go raibh ardú suntasach ar líon na bpleananna forbartha údarás áitiúil ar a rinne ORP meastóireacht …

Foilsíonn an Rialaitheoir Pleanála Tuarascáil Bhliantúil 2020 Read More »

Tagann an Rialaitheoir agus an Leas-Rialaitheoir os comhair Coiste an Oireachtais

Tháinig an Rialaitheoir Pleanála, Niall Cussen agus an Leas- Rialaitheoir Pleanála, Anne Marie O’Connor os comhair cruinniú an lae inné de Chomhchoiste an Oireachtais um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht. Deis a bhí sa chruinniú an coiste a chur ar an eolas faoi obair Oifig an Rialaitheora Pleanála beagán de bhreis ar dhá bhliain ó …

Tagann an Rialaitheoir agus an Leas-Rialaitheoir os comhair Coiste an Oireachtais Read More »

Seolann an tAire Burke sraith nua de bhileoga pleanála

Cuideoidh an tsraith nua le d’fhiosruithe pleanála a fhreagairt Sheol Peter Burke TD, Aire Stáit le freagracht as Rialtas Áitiúil agus Pleanáil sraith nua de bhileoga eolais pleanála ar líne inniu ina bhfuil eolas praiticiúil inrochtana ar an gcaoi ina n-oibríonn an córas pleanála agus cén chaoi is fearr páirt a ghlacadh ann. San bileoga, …

Seolann an tAire Burke sraith nua de bhileoga pleanála Read More »

Seolann Oifig an Rialaitheora Pleanála an Chéad Tuarascáil Bhliantúil

Buaicphointí Scrúdaíodh 25 plean forbartha údaráis áitiúil éagsúil mar chuid de phróiseas reachtúil, agus 31 moladh dá bharr. Chuir OPR tús leis an gcéad clár oiliúna a cuireadh i bhfeidhm go náisiúnta do chomhairleoirí áitiúla maidir lena ról sa phróiseas pleanála in 2019 – bhí breis agus 225 ball tofa tar éis páirt a ghlacadh …

Seolann Oifig an Rialaitheora Pleanála an Chéad Tuarascáil Bhliantúil Read More »

Modheolaíocht Thrialach foilsithe ag an OPR chun Tabhairt faoi Athbhreithnithe ar Chórais agus Nósanna Imeachta na nÚdarás Áitiúil i leith Fheidhmíocht na bhFeidhmeanna Pleanála

Tá modheolaíocht thrialach foilsithe ag an OPR inniu, an 22 Bealtaine, chun tabhairt faoi athbhreithnithe ar chórais agus nósanna imeachta na n-údarás áitiúil maidir le feidhmíocht a gcuid feidhmeanna pleanála. Tá an Mhodheolaíocht Thrialach le fáil le léamh anseo Mar a leagtar amach inár Ráiteas Straitéise ,  tá an OPR ag cur clár d’athbhreithnithe i …

Modheolaíocht Thrialach foilsithe ag an OPR chun Tabhairt faoi Athbhreithnithe ar Chórais agus Nósanna Imeachta na nÚdarás Áitiúil i leith Fheidhmíocht na bhFeidhmeanna Pleanála Read More »

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí deimhnithe ag Ceithre Chomhairle

Tá athbhreithniú déanta ag ceithre údarás áitiúil ar a gcuid dátaí maidir le comhchomhairliúchán poiblí i ndiaidh chinneadh an Rialtais síneadh 14 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an 23 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. Tá dátaí sínidh deimhnithe anois ag Comhairle Chontae …

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí deimhnithe ag Ceithre Chomhairle Read More »

Síneadh 14 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála

Tá sé aontaithe ag an Rialtas, ar iarratas ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D., ordú a dhéanamh, a bhfuil mar éifeacht leis síneadh 14 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an Dé Sathairn 23 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. …

Síneadh 14 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála Read More »

Acmhainn chumarsáide foilsithe ag Oifig an Rialaitheora Pleanála chun an pobal a spreagadh a bheith páirteach sa phróiseas plean forbartha

  D’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) acmhainn chuimsitheach chumarsáide inniu atá dírithe ar chuidiú le húdaráis áitiúla an pobal a spreagadh a bheith páirteach tuilleadh sa phróiseas a bhaineann leis an bplean forbartha. Dar teideal Entitled “Increasing Public Engagement in Local Authority Development Plans – A Communications Toolkit,” tá noda, comhairle agus moltaí praiticiúla …

Acmhainn chumarsáide foilsithe ag Oifig an Rialaitheora Pleanála chun an pobal a spreagadh a bheith páirteach sa phróiseas plean forbartha Read More »

Cur i láthair déanta ag an Rialaitheoir Pleanála agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála mar chuid de shraith cúrsaí ar líne ó Institiúid Pleanála na hÉireann i ndáil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

Tá caint tugtha ag an Rialaitheoir Pleanála, Niall Cussen agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála, Anne Marie O’Connor mar chuid den chéad dá imeacht oiliúna ar líne arna n-eagrú ag an IPI agus le tacaíocht ó Oifig an Rialaitheora Pleanála. Sraith ceithre chúrsa CPD ar líne atá san oiliúint a thosaigh an 24 Aibreán ina scrúdaítear na …

Cur i láthair déanta ag an Rialaitheoir Pleanála agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála mar chuid de shraith cúrsaí ar líne ó Institiúid Pleanála na hÉireann i ndáil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) Read More »

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí leasaithe ag Ceithre Chomhairle

Tá athbhreithniú déanta ag ceithre údarás áitiúil maidir lena spriocdhátaí i ndáil le comhchomhairliúchán poiblí i ndiaidh chinneadh an Rialtais síneadh 19 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an 9 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. Sonraíodh, in Ordú an Rialtais roimhe seo, agus …

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí leasaithe ag Ceithre Chomhairle Read More »