Foilsíonn an Rialaitheoir Tuarascáil Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Fuarthas i dtuarascáil a d’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) ar an 19 Meán Fómhair 2023 go bhfuil Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ag seachadadh a príomhfheidhmeanna pleanála go héifeachtach. Is é seo an chéad uair a rinne an OPR athbhreithniú ar na córais agus na nósanna imeachta atá in úsáid ag roinn pleanála […]

Foilsíonn an Rialaitheoir Tuarascáil Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Read More »

OPR Logo

Sraith Bileog Pleanála Nuashonraithe

Thug Oifig an Rialaitheora Pleanála faoi athbhreithniú ar na bileoga eolais pleanála ar líne i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Seirbhís na Séadchomhartaí Náisiúnta, an Ghníomhaireacht Tithíochta agus an Bord Pleanála. Tá athbhreithniú agus nuashonrú déanta ar na bileoga, ina bhfuil eolas praiticiúil, inrochtana maidir leis an gcaoi a n-oibríonn an

Sraith Bileog Pleanála Nuashonraithe Read More »

OPR Logo

Foilsítear Leathanach Gréasáin Nua chun Tuiscint ar an gCóras Pleanála a Chur Chun Cinn

Tá leathanach gréasáin úrnua ar fáil anois ar shuíomh gréasáin OPR a thugann le chéile raon leathan faisnéise a mhíníonn go soiléir an tábhacht a bhaineann leis an gcóras pleanála agus conas a oibríonn sé. Leis an leathanach nua seo “Bunoiliúint sa Phleanáil” tugtar acmhainní feasachta poiblí uile an OPR le chéile in aon láthair

Foilsítear Leathanach Gréasáin Nua chun Tuiscint ar an gCóras Pleanála a Chur Chun Cinn Read More »

Foilsíonn an Rialaitheoir Pleanála Tuarascáil Bhliantúil 2020

Ardú suntasach ar líon na bpleananna ar a rinneadh meastóireacht, líon na moltaí a eisíodh agus líon na ngearán a fuarthas D’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála (ORP), comhlacht maoirseachta an Stáit don phleanáil, a tuairisc bhliantúil inniu. Léirítear sa tuarascáil go raibh ardú suntasach ar líon na bpleananna forbartha údarás áitiúil ar a rinne ORP meastóireacht

Foilsíonn an Rialaitheoir Pleanála Tuarascáil Bhliantúil 2020 Read More »

OPR Logo

Tagann an Rialaitheoir agus an Leas-Rialaitheoir os comhair Coiste an Oireachtais

Tháinig an Rialaitheoir Pleanála, Niall Cussen agus an Leas- Rialaitheoir Pleanála, Anne Marie O’Connor os comhair cruinniú an lae inné de Chomhchoiste an Oireachtais um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht. Deis a bhí sa chruinniú an coiste a chur ar an eolas faoi obair Oifig an Rialaitheora Pleanála beagán de bhreis ar dhá bhliain ó

Tagann an Rialaitheoir agus an Leas-Rialaitheoir os comhair Coiste an Oireachtais Read More »

Seolann Oifig an Rialaitheora Pleanála an Chéad Tuarascáil Bhliantúil

Buaicphointí Scrúdaíodh 25 plean forbartha údaráis áitiúil éagsúil mar chuid de phróiseas reachtúil, agus 31 moladh dá bharr. Chuir OPR tús leis an gcéad clár oiliúna a cuireadh i bhfeidhm go náisiúnta do chomhairleoirí áitiúla maidir lena ról sa phróiseas pleanála in 2019 – bhí breis agus 225 ball tofa tar éis páirt a ghlacadh

Seolann Oifig an Rialaitheora Pleanála an Chéad Tuarascáil Bhliantúil Read More »

Modheolaíocht Thrialach foilsithe ag an OPR chun Tabhairt faoi Athbhreithnithe ar Chórais agus Nósanna Imeachta na nÚdarás Áitiúil i leith Fheidhmíocht na bhFeidhmeanna Pleanála

Tá modheolaíocht thrialach foilsithe ag an OPR inniu, an 22 Bealtaine, chun tabhairt faoi athbhreithnithe ar chórais agus nósanna imeachta na n-údarás áitiúil maidir le feidhmíocht a gcuid feidhmeanna pleanála. Tá an Mhodheolaíocht Thrialach le fáil le léamh anseo Mar a leagtar amach inár Ráiteas Straitéise ,  tá an OPR ag cur clár d’athbhreithnithe i

Modheolaíocht Thrialach foilsithe ag an OPR chun Tabhairt faoi Athbhreithnithe ar Chórais agus Nósanna Imeachta na nÚdarás Áitiúil i leith Fheidhmíocht na bhFeidhmeanna Pleanála Read More »

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí deimhnithe ag Ceithre Chomhairle

Tá athbhreithniú déanta ag ceithre údarás áitiúil ar a gcuid dátaí maidir le comhchomhairliúchán poiblí i ndiaidh chinneadh an Rialtais síneadh 14 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an 23 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. Tá dátaí sínidh deimhnithe anois ag Comhairle Chontae

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí deimhnithe ag Ceithre Chomhairle Read More »

Síneadh 14 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála

Tá sé aontaithe ag an Rialtas, ar iarratas ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D., ordú a dhéanamh, a bhfuil mar éifeacht leis síneadh 14 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an Dé Sathairn 23 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh.

Síneadh 14 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála Read More »