December 2019

An chéad chruinniú ag an nGrúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta curtha i gcrích

Tá an chéad chruinniú curtha i gcrích ag comhlacht comhairleach nua a chuideoidh chun roinnt den obair an OPR a mhúnlú agus a stiúradh. Gníomhóidh an Grúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta ina bhord comhairleach don OPR d’fhonn a shainordú reachtúil i ndáil le hoideachas, taighde agus oiliúint a bhaint amach. Cuimsítear sa Ghrúpa saineolaithe ó …

An chéad chruinniú ag an nGrúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta curtha i gcrích Read More »

Caint tugtha ag an Rialaitheoir ag Cruinniú Mullaigh Réadmhaoine

Ag labhairt inniu ag Cruinniú Mullaigh Réadmhaoine 2019, leag an Rialaitheoir Pleanála, Niall Cussen béim go mbeidh dea-thionchar suntasach ar shaintréithe agus bonneagar na n-áiteanna ina mairimid trí athruithe a dhéanamh ar an gcultúr a bhaineann leis an bpróiseas pleanála. “Roimhe seo, bhí claonadh sa tír seo leanúint de phátrún ad-hoc seachas pátrún a bhí …

Caint tugtha ag an Rialaitheoir ag Cruinniú Mullaigh Réadmhaoine Read More »