April 2020

OPR Logo

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí leasaithe ag Ceithre Chomhairle

Tá athbhreithniú déanta ag ceithre údarás áitiúil maidir lena spriocdhátaí i ndáil le comhchomhairliúchán poiblí i ndiaidh chinneadh an Rialtais síneadh 19 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an 9 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. Sonraíodh, in Ordú an Rialtais roimhe seo, agus […]

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí leasaithe ag Ceithre Chomhairle Read More »

OPR Logo

An Rialaitheoir Pleanála agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála chun páirt a ghlacadh i sraith cúrsaí ar líne ó Institiúid Pleanála na hÉireann i ndáil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD)

Beidh an Rialathóir Pleanála, Niall Cussen agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála a ceapadh le déanaí, Anne Marie O’Connor i measc na gcainteoirí a bheidh ag glacadh páirt i sraith imeachtaí oiliúna a bheidh ar siúil go gairid arna heagrú ag an IPI agus le tacaíocht ó Oifig an Rialaitheora Pleanála. Sraith de cheithre chúrsa CPD ar

An Rialaitheoir Pleanála agus an Leas-Rialaitheoir Pleanála chun páirt a ghlacadh i sraith cúrsaí ar líne ó Institiúid Pleanála na hÉireann i ndáil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) Read More »

Síneadh 19 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála

D’aontaigh an Rialtas, ar iarratas ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D., ordú a dhéanamh, a bhfuil mar éifeacht leis síneadh 19 lá breise a chur leis na tréimhsí rannpháirtíochta poiblí go léir sa chóras pleanála, go dtí an 9 Bealtaine 2020, an dáta sin san áireamh. Sonraíodh, in Ordú an Rialtais

Síneadh 19 lá curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála Read More »

Leas-Rialaitheoir Pleanála Ceaptha

Tá Anne Marie O’Connor ceaptha ina Leas-Rialaitheoir Pleanála agus Stiúrthóir Measúnachta maidir le Pleananna na nÚdarás Áitiúil in Oifig an Rialaitheora Pleanála. Beidh sí freagrach as pleananna forbartha na n-údarás áitiúil, pleananna limistéar áitiúil, agus athruithe orthu sin ar fad a mheas, mar aon le bheith freagrach as aon athbhreithniú nó leasuithe i ndáil le

Leas-Rialaitheoir Pleanála Ceaptha Read More »

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí deimhnithe ag Ceithre Chomhairle

Dheimhnigh ceithre údarás áitiúla spriocdhátaí nua maidir le comhchomhairliúchán poiblí i ndiaidh chinneadh an Rialtais síneadh a chur le tréimhsí rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála ar feadh tréimhse trí seachtainí mar gheall ar an Acht um Bearta Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19), 2020. Cé go bhfuil cruinnithe poiblí maidir le

Dátaí sínidh maidir le comhchomhairliúchán poiblí deimhnithe ag Ceithre Chomhairle Read More »