Taighde, Oiliúint agus Feasacht Phoiblí

I gcomhréir le hAlt 31Q den Acht, tá ORP freagrach as taighde, oideachas agus oiliúint náisiúnta a spreagadh chun ról agus tairbhe na dea-phleanála a aibhsiú.

Cuirimid cláir oideachais agus oiliúna ar fáil do bhaill tofa agus baill foirne na n-údarás áitiúil agus na gcomhthionól réigiúnach.

Is éard is aidhm le cláir oideachais, oiliúna agus taighde ORP feabhas a chur ar chomhroinnt eolais agus foghlaim ar fud na 31 údarás áitiúil, na trí comhthionól réigiúnach, an Bord Pleanála agus geallsealbhóirí i gcoitinne amhail comhlachtaí gairmiúla agus grúpaí leasa agus ar an gcaoi sin cuidiú le héifeachtúlacht, sineirge agus comhleanúnachas a uasmhéadú ar fud an chórais phleanála.

Féach ar ár bhfíseán agus cliceáil ar na táib anseo thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

Taighde
shutterstock_1122952337
Oiliúint
Happy older female mentor and diverse business team discuss presentation in modern office, middle aged mature businesswoman leader coach training young multiracial workers group at corporate meeting
Feasacht Phoiblí