Ráiteas Inrochtaineachta

Tá Oifig an Rialaitheora Pleanála tiomanta dá suíomh gréasáin a dhéanamh inrochtana, de réir Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Inrochtaineacht Suíomhanna Gréasáin agus Feidhmchlár Móibíleach Foras san Earnáil Phoiblí) 2020.

Baineann an ráiteas inrochtaineachta seo le www.opr.ie

Stádas Comhlíontachta

Tá an suíomh gréasán páirtchomhlíontach le Treoirlínte um Inrochtaineacht Inneachair Gréasáin 2.1 leibhéal AA.

Tá Oifig an Rialaitheora Pleanála tiomanta do shuíomh gréasáin a chur ar fáil atá inrochtana don lucht féachana is leithne agus is féidir, gan beann ar theicneolaíocht nó ar chumas. Táimid ag obair faoi láthair le IA Labs agus NCBI chun a chinntiú go gcomhlíonaimid caighdeáin inrochtana. Táimid i gcónaí ag feabhsú thaithí an chustaiméara do chách agus ag cloí leis na caighdeáin inrochtaineachta a theastaíonn.

Sna Treoirlínte um Inrochtaineacht Inneachair Gréasáin (TIIG 2.1) sainmhínítear riachtanais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí maidir le hinrochtaineacht a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas.

Inneachar Neamh-inrochtana

Níl nascleanúint léitheora méarchláir/scáileáin inrochtana fós ar chodanna den suíomh gréasáin.

Íomhánna – táimid faoi láthair ag obair trí íomhánna chun téacs comhthéacsúil malartach a chur leo

Foirmeacha – táimid faoi láthair ag obair ar bhailíochtú agus fócas um láimhseáil earráide.

Táblaí – táimid ag obair chun táblaí atá lipéadaithe mar is ceart agus atá inrochtana a chruthú.

Téacs naisc – táimid ag obair chun “cliceáil anseo”, “léigh tuilleadh” agus aon lipéad naisc eile nach dtugann comhthéacs a bhaint. Úsáidfimid ainm naisc uathúil nuair is féidir nó lipéad ARIA.

Níor cuireadh inrochtaineacht doiciméad i bhfeidhm fós.

Inneachar atá struchtúrtha mar is ceart le dea-úsáid ceannteideal – táimid ag cruthú struchtúr loighciúil ceannteideal ar ár leathanaigh.

Comhoiriúnacht trasna córais oibriúcháin – níor cuireadh seo i bhfeidhm fós i ngach rannán. Táimid faoi láthair ag nuashonrú CSS le haghaidh ríomhairí deisce agus gléasanna móibíleacha.

Cairteacha agus grafaicí eolais – táimid ag obair tríothu seo chun roghanna eile téacs a chur ar fáil.

Nascleanúint mhóibíleach – chomh maith le comhoiriúnacht trasna córais oibriúcháin, a luaithe is a bheidh CSS nuashonraithe, déanfaimid iniúchadh le haghaidh nascleanúint mhóibíleach agus éascaíocht úsáide do léitheoirí scáileáin.

Ullmhúchán an Ráitis Inrochtaineachta seo

D’ullmhaigh IA Labs an Ráiteas, ina ndearna IA Labs meascán de thrialacha inrochtana de láimh agus go huathoibríoch ag úsáid ardáin ar nós Windows (JAWS, NVDA), Mac (VoiceOver), iOS (VoiceOver) agus Android (TalkBack) agus a n-uirlisí inrochtana dúchascha. Cruthaíodh loga saincheisteanna sonrach chun tomhas a dhéanamh de réir chaighdeáin TIIG 2.1. Cuireadh na saincheisteanna seo i láthair na foirne forbartha, atá ag leasú na saincheisteanna seo agus ag tabhairt an tsuímh gréasáin faoi chomhlíonadh TIIG 2.1 AA.

Chruthaigh IA Labs an ráiteas seo i nDeireadh Fómhair 2022.

Rinneadh an ráiteas a athbhreithniú go deireanach i nDeireadh Fómhair 2022.

Aiseolas agus Sonraí Teagmhála

Má thagann tú ar aon fhadhbanna nach liostaítear ar an leathanach seo déan teagmháil le info@opr.ie

Nós Imeachta Forfheidhmithe

Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagairt nó más mian leat saincheist inrochtana nach bhfuil bainteach leis an suíomh gréasáin seo a tharraingt anuas, is féidir leat gearán a dhéanamh trí accessofficer@opr.ie