Oiliúint

shutterstock_369787643

I gcomhreir leis na forálacha in alt 31Q(1)(a) den Acht um Pleanáil agus Forbairt(Leasú) 2018 (an tAcht) reáchtálann OPR cláir oideachais agus oiliúna do bhaill na n-údarás pleanála agus na dtionól réigiúnach i dtaca le ról na mball sin faoin Acht. Deir forálacha alt 31Q(1)(b) go reáchtálfaidh OPR cláir oideachais agus oiliúna do bhaill foirne na n-údarás áitiúil agus na dtionól réigiúnach i dtaca le nithe a bhaineann le pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe.

Oiliúint do Bhaill Tofa
Oiliúint do Bhaill Foirne na nÚdarás Áitiúil