Tá na treoirlínte ón Rialtas / FSS i dtaca le bearta sábháilteachta Covid-19 á gcur i bhfeidhm againn. Tá eolas agus nuashonruithe ar fáil ANSEO

Oiliúint

Oiliúint do Bhaill Foirne na nÚdarás Áitiúil

Tá sé de cheangal ar Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, mar a leasaíodh, cláir oideachais agus oiliúna a reáchtáil do bhaill foirne na n-údarás áitiúil i dtaca le bithe a bhaineann le pleanáil cheart agus forbhairt inbhuanaithe. Díreoidh clár oiliúna OPR ar chuidiú le hoiliúint a sheachadadh atá dírithe ar FGL do chinnteoirí sa phróiseas pleanála lena n-áirítear oifigigh agus pleanóirí gairmiúla.