slide background

Measúnú ar Phleananna Reachtúla

Próisis a bhaineann le Comhairliúchán Beo

Féach thíos naisc chuig comhairliúcháin bheo ar phleananna reachtúla

(Cliceáil ar ainm na háite chun ceangal leis an leathanach don chomhairliúchán beo)

Moltaí arna n-eisiúint ag an OPR

Le fáil thíos, tá moltaí atá déanta ag an OPR maidir le pleananna reachtúla.

(Cliceáil ar ainm an doiciméid chun féachaint ar an PDF)

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Draft Park West-Cherry Orchard Local Area Plan 2019-2026

Proposed Variation No.7 of the Dublin City Development Plan 2016-2022

Proposed Variation Nos.8-27 of the Dublin City Development Plan 2016-2022

Proposed Variation No. 28, 29 & 30 of the Dublin City Development Plan 2016 -2022

Proposed Variation No. 31 of the Dublin City Development Plan 2016-2022

Pre-Draft Public Consultation Strategic Issues Paper – Dublin City Development Plan 2022-2028

Proposed Variation No. 32 of the Dublin City Development Plan 2016-2022

Proposed Variation No. 33 to the Dublin City Development Plan 2016-2022

Comhairle Contae Dhún Laoghaire / Ráth an Dúin

Draft Ballyogan and Environs Local Area Plan 2019-2025

Issues Paper for the Dun Laoghaire Rathdown County Development Plan 2022-2028

Draft Dún Laoghaire-Rathdown County Development Plan 2022-2028

Comhairle Contae Fhine Gall

Draft Dublin Airport LAP 2019

Proposed Variation No.1 to the Fingal Development Plan 2017-2023

Proposed Variation No. 2 to the Fingal Development Plan 2017-2023

Proposed Variation No. 3 to the Fingal Development Plan 2017-2023

Draft Kellystown Local Area Plan 2020-2026

Issues Paper for the Fingal County Development Plan 2023-2029

Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Draft Tallaght Town Centre LAP 2020-2026

Variation No.4 of the South Dublin County Development Plan 2016-2022

Variation No.5 of the South Dublin County Development Plan 2016-2022

Material Amendments to the Draft Tallaght Local Area Plan 2020-2026

Issues Paper for the South Dublin County Development Plan 2022-2028

Moltaí arna n-eisiúint ag an OPR chuig an Aire de bhun alt 31AM(8) den Acht um Pleanáil agus Forbairt (arna leasú)

(Cliceáil ar ainm an doiciméid chun féachaint ar an PDF)