Oiliúint

Ábhair Oiliúna do Bhaill Tofa

Is féidir leat rochtain a fháil ar raon leathan d’ábhar trí na fo-leathanaigh seo lena n-áirítear na hábhair oiliúna go léir ó ócáidí oiliúna na mball tofa (i.e. cuir i láthair, taifeadtaí ar na seimineáir gréasáin agus doiciméid faisnéise), bileog fíricí shimplí ina leagtar amach ról na mball tofa sa phleanáil agus raon leathan de dhoiciméid faisnéise agus ábhair oiliúna a ullmhaíodh go sonrach chun bunoiliúint sa phleanáil a sholáthar do bhaill nuathofa.

Ábhair Oiliúna do Bhaill Tofa
Ról na mBall Tofa sa Phleanáil
Bunoiliúint sa Phleanáil do Bhaill Tofa