Tá na treoirlínte ón Rialtas / FSS i dtaca le bearta sábháilteachta Covid-19 á gcur i bhfeidhm againn. Tá eolas agus nuashonruithe ar fáil ANSEO

Oiliúint

Oiliúint do Bhaill Tofa

Tá Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR), i gcomhar le Cumann Rialtais Áitiúil na hÉireann (AILG), páirteach faoi láthair i gclár oiliúna pleanála a sheachadadh atá curtha in oiriúint go sonrach do bhaill tofa na n-údarás pleanála. Tá sé ar intinn go gcuifirdh an clár seo eolas feabhsaithe ar fáil faoin bpróiseas pleanála, le fócas ar leith ar róil agus freagrachtaí na mball atá tofa go daonlathach.