Oiliúint

Ról na mBall Tofa sa Phleanáil

Mar bhall atá tofa go daonlathach tá ról tábhachtach agat i gcur i gcrích na bhfeidhmeanna reachtúla pleanála ag d’údarás áitiúil. Cuideoidh an bhileog fíricí seo leat tuiscint a fháil ar na gnéithe is tábhachtaí de do ról mar bhall tofa ag obair sa phleanáil. Ní liosta uileghabhálach é ach ba chóir go gcuideodh sé le do ról agus d’fhreagraíochtaí sa phróiseas pleanála a shoiléiriú.

Más ball nuathofa thú féach freisin ar ár leathanach ‘Bunoiliúint sa Phleanáil do Bhaill Tofa’ le haghaidh tuilleadh eolais.