An chéad Rialaitheoir Pleanála de chuid na hÉireann ceaptha ag an Rialtas

Tá sé fógartha ag Eoghan Murphy TD, an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, go bhfuil sé beartaithe ag an Rialtas an tUas. Niall Cussen a cheapadh ina Rialaitheoir Pleanála, an chéad rialaitheoir dá leithéid in Éirinn. Beidh sé i gceannas ar oifig nua ar a dtabharfar Oifig an Rialaitheora Pleanála. Moladh go gceapfaí an […]

An chéad Rialaitheoir Pleanála de chuid na hÉireann ceaptha ag an Rialtas Read More »