An OPR ag leanúint de sheimineáir oiliúna a chur ar fáil do chomhaltaí tofa údarás áitiúil

Reáchtáil Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR), i gcomhar le hAontas Rialtais Áitiúil na hÉireann (AILG) an seisiúin oiliúna is déanaí do chomhaltaí tofa údarás áitiúil an tseachtain seo caite, Déardaoin an 13 Feabhra (in Óstán Kilmore sa Chabhán) agus Dé Sathairn (Óstán Dooley’s, Port Láirge) faoi seach. Tríd an seimineáir, cuireadh eolas ar fáil mar […]

An OPR ag leanúint de sheimineáir oiliúna a chur ar fáil do chomhaltaí tofa údarás áitiúil Read More »