October 2019

Tionscadal Taighde Coimisiúnaithe ag an OPR

Tá Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR), i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil (DHPLG), tagtha i bpáirt le cuibhreannas coimisiúnaithe ina gcuimsítear Rialtas na hÉireann, na hAlban, na Breataine Bige agus Shasana d’fhonn taighde a dhéanamh atá dírithe ar na torthaí is tábhachtaí sa phleanáil spásúlachta, mar aon le bealaí indéanta chun …

Tionscadal Taighde Coimisiúnaithe ag an OPR Read More »

Tús curtha ag Oifig an Rialaitheora Pleanála le hOiliúint do Chomhaltaí Údaráis Áitiúil

Chuir Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) in éineacht le hAontas Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG) tús le hoiliúint do Chomhaltaí Údaráis Áitiúil le dhá sheisiún a raibh freastal maith orthu i Luimneach agus i nDún Dealgan an 10 agus an 12 Deireadh Fómhair faoi seach. Ba é cuspóir na hoiliúna eolas feabhsaithe a chur ar …

Tús curtha ag Oifig an Rialaitheora Pleanála le hOiliúint do Chomhaltaí Údaráis Áitiúil Read More »