Foilsítear Leathanach Gréasáin Nua chun Tuiscint ar an gCóras Pleanála a Chur Chun Cinn

Tá leathanach gréasáin úrnua ar fáil anois ar shuíomh gréasáin OPR a thugann le chéile raon leathan faisnéise a mhíníonn go soiléir an tábhacht a bhaineann leis an gcóras pleanála agus conas a oibríonn sé. Leis an leathanach nua seo “Bunoiliúint sa Phleanáil” tugtar acmhainní feasachta poiblí uile an OPR le chéile in aon láthair lárnach amháin inrochtana.
Leis an leathanach nua seo “Bunoiliúint sa Phleanáil” tugtar acmhainní feasachta poiblí uile an OPR le chéile in aon láthair lárnach amháin inrochtana.
Chomh maith le mínithe simplí ar:
Tá an leathanach faisnéise nua seo ar fad mar chuid de ról an OPR chun feasacht agus tuiscint ar phleanáil in Éirinn a mhéadú. Tá an leathanach Bunoiliúint sa Phleanáil mar chuid dár leathanach Feasachta Poiblí a chuimsíonn an Leabharlann Pleanála, an Ghluais Theicniúil agus an Liosta Acrainmneacha freisin.