Feasacht Phoiblí

Bunoiliúint sa Phleanáil

Tabharfaidh an t-eolas atá ar an leathanach seo bunoiliúint duit ar an gcóras pleanála. Tá sé ceaptha le tuiscint a thabhairt duit ar an ról atá ag an bpleanáil inár sochaí agus mar a oibríonn an córas pleanála. Is féidir leat tuilleadh a fháil amach freisin faoi na pleananna reachtúla éagsúla, mar a ghlactar leo agus ról ORP. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin bpleanáil trína sraith de bhileoga pleanála agus eagráin den chlár teilifíse Eco Eye a bhfuil béim shonrach acu ar an bpleanáil. Áirítear anseo thíos naisc leis na bileoga agus na cláir Eco Eye. Inár gCeisteanna Coitianta tá liosta de na ceisteanna a chuirtear go coitianta agus déanfar an roinn seo a nuashonrú go leanúnach. Tabhair cuairt ar leathanaigh Taighde agus Oiliúna ORP, le haghaidh tuilleadh eolais i dtaca lenár bhfoilseacháin taighde agus oiliúint do bhaill tofa agus baill foirne na n-údarás áitiúil agus na gcomhthionól réigiúnach.

What is planning?

Planning plays an important role in our society. It enables us to make the best use of our resources and allows necessary and worthwhile development to go ahead. It also ensures that the environment and heritage of our towns, cities and countryside is protected. Local authorities (also known as ‘planning authorities’) control the location, amount and type of development by making decisions on planning applications. Everyone has a right to comment on planning matters and to shape the planning and development of their area. For further information on how to comment on planning matters please refer to our Planning Leaflet Series. 

Hierarchy of Plans in Ireland

In 2018, the Government published the National Planning Framework (NPF) as part of Project Ireland 2040. It is the overarching policy and planning framework for Ireland’s:
  • Social,
  • Economic,
  • Environmental, and
  • Cultural development.
The NPF replaced the National Spatial Strategy as Ireland’s planning framework. The policies in the NPF must be taken into account when preparing Regional Spatial and Economic Strategies and development plans.
Regional Spatial and Economic Strategies (RSES) have replaced the Regional Planning Guidelines. The objective of each Regional Spatial and Economic Strategy is to support the NPF and the economic policies and objectives of the government. Each strategy is a long-term planning and economic framework for the development of each region. Ireland is split into three strategic planning areas:
  • Eastern and Midland Region,
  • Southern Region, and
  • Northern and Western Region.
These regions are governed by regional assemblies. Regional assemblies consist of members of the local authorities within the region. The regional assembly adopts the Regional Spatial and Economic Strategy.
The development plan is the main public statement of planning policies for your local community. It sets out the land use, amenity and development objectives and policies of the planning authority, for a six-year period. The plan consists of a written statement of objectives and includes maps that give a graphic representation of how your city/county will develop and improve in a sustainable way in the six-year period. The core strategy of the plan shows that the plan is consistent with the National (NPF) and Regional (RSES) policies. Elected members (councillors) are responsible for making, reviewing and varying the development plan. It is their duty to adopt the plan with the technical help of their officials (the chief executive, planners, etc.). Public consultation on the plan must also be carried out.
A local area plan provides more detailed planning policies for areas where significant development and change is anticipated. A local area plan must be compatible with national and regional guidance documents and the core strategy and policies of the development plan. A local area plan is valid for six years from the date it is adopted by the planning authority.

Why is planning important?

Planning ensures that the right development happens in the right place at the right time, benefitting communities and the economy. It plays a critical role in identifying what development is needed and where. It helps to decide what areas need to be protected or enhanced and assesses the suitability of proposed development.

What are the main features of the planning system?

The main features of the planning system are: 
 • making development plans, 
 • the need for planning permission,
 • exempted development (i.e. minor works where planning permission is not required), 
 • appeals against planning decisions, and 
 • planning enforcement.

What is a development plan?

A development plan is the main public statement of planning policies for your local community. It sets out the land use, amenity and development objectives and policies of the planning authority, for a six-year period. The plan consists of a written statement of objectives and includes maps that give a graphic representation of how your city/county will develop and improve in a sustainable way in the six-year period. The core strategy of the plan shows that the plan is consistent with the National (NPF) and Regional (RSES) policies. Elected members (councillors) are responsible for making, reviewing and varying the development plan. It is their duty to adopt the plan with the technical help of their officials (the chief executive, planners, etc.). Public consultation on the plan must also be carried out. The five key stages involved in making and reviewing a development plan are set out in the accompanying infographic. Elected members are responsible for making or varying a development plan. To read more about the role of elected members please visit ‘The Role of Elected Members in Planning page.

Ról ORP

Bunaíodh Oifig an Rialaitheora Pleanála (ORP) i mí Aibreáin 2019 de bhun moltaí a rinne an Binse Fiosrúcháin maidir le Cúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochtaí (Binse Mahon). Is é an ról atá againn a chinntiú go dtacaíonn údaráis áitiúla agus an Bord Pleanála le beartas pleanála an Rialtais agus go gcuireann siad i bhfeidhm é. Déanfaimid taighde, oiliúint agus feasacht phoiblí sa phleanáil d’fhonn rannpháirtíocht an phobail  sa phróiseas pleanála a chur chun cinn agus feabhas a chur ar fhaisnéis agus eolas poiblí faoin bpleanáil in Éirinn. Ullmhaíodh na físeáin seo chun tuilleadh eolais a chur ar fáil faoi ról ORP agus an obair a dhéanann na foirne éagsúla san eagraíocht – tóg cúpla nóiméad chun breathnú orthu:Bunaíodh Oifig an Rialaitheora Pleanála (ORP) i mí Aibreáin 2019 de bhun moltaí a rinne an Binse Fiosrúcháin maidir le Cúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochtaí (Binse Mahon). Is é an ról atá againn a chinntiú go dtacaíonn údaráis áitiúla agus an Bord Pleanála le beartas pleanála an Rialtais agus go gcuireann siad i bhfeidhm é. Déanfaimid taighde, oiliúint agus feasacht phoiblí sa phleanáil d’fhonn rannpháirtíocht an phobail  sa phróiseas pleanála a chur chun cinn agus feabhas a chur ar fhaisnéis agus eolas poiblí faoin bpleanáil in Éirinn. Féach ar ár bhfíseán nó féach ar an roghchlár anuas chun tuilleadh a fháil amach

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

Bileoga Pleanála

D’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála agus anRoinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta sraith de bhileoga pleanála a phléann le gach gné den chóras pleanála. Leis na bileoga seo clúdaítear raon leathan de shaincheisteanna lena n-áirítear conas iarratas pleanála a ullmhú agus a chur isteach, conas achomharc pleanála a dhéanamh, riachtanais i dtaca le hathrú úsáide, síntí le foirgnimh, garáistí, botháin teaghlaigh, forbairt talmhaíochta, etc. Tá na bileoga ar fáil saor in aisce thíos anseo agus ó d’údarás pleanála áitiúi.

Eagráin Eco Eye

Chomhoibrigh ORP le léiritheoirí Eco Eye, an tsraith teilifíse comhshaoil is faide ar an aer in Éirinn, ar roinnt eagrán a bhain le téama na pleanála spásúla inbhuanaithe. Is féidir dhá eagrán a mbeidh spéis ar leith iontu ‘A Place for Home’ agus ‘Planning Matters: Boyle Town’ a fheiceáil trí chliceáil ar na híomhánna thall. Díríonn na heagráin seo ar an tábhacht atá le fás inbhuanaithe agus cén fáth a bhfuil tábhacht leis an dea-phleanáil spásúil. Chun féachaint ar thuilleadh eagrán Eco Eye ag plé leis an bpleanáil spásúil inbhuanaithe tabhair cuairt ar ár Leabharlann na Meán.

Ceisteanna Coitianta (gach ceist agus téacs faoina mbun)

When do I need to apply for planning permission?

Generally, you need planning permission for any development of land or property unless the development is specifically exempted. Development includes, carrying out work (building, demolition, alteration) on, in, over or under land or buildings and making a material (i.e. significant) change of use of land or buildings. Failure to obtain planning permission where it is required can result in penalties (e.g. significant fines and/or even imprisonment). Your local planning authority will be able to advise you about this.

Where and how do I apply for planning permission?

You must lodge an application for planning permission with the planning authority for your area, which is one of the 31 local authorities in Ireland (your local city or county council). Application forms and information are available from your local planning authority. For more information, see planning leaflet 4 – ‘A Guide to Making a Planning Application’.


You may consult with the planning authority before lodging a planning application. It is often a good idea to do this, especially if you are unsure of local planning policies or if your proposal is complex.

Can I make an observation or submission on a planning application to the planning authority?

You have a right to make a written submission or observation on any planning application on payment of the appropriate fee. The submission or observation must be made in writing within five weeks of the date that the planning authority receives the application. If possible, you should quote the planning application reference number. You must give your name and indicate the address to which any correspondence relating to the application should be sent. Your submission or observation will be acknowledged by the planning authority and you will be notified of the decision.


Your submission/observation must be based on planning considerations, not on personal likes, dislikes or grievances. Planning considerations include:

 

 • national, regional plans and Government, Ministerial directives,
 • development plan objectives and policies,
 • local area plan objectives and policies,
 • development management considerations such as density, parking provision, traffic hazards,
  overlooking, effects on residential amenities or services,
 • environmental, amenity and shopping impacts,
 • public health, and
 • other planning matters.

 

If you have made a submission or observation that the planning authority has acknowledged, you
have the right to appeal its decision to An Bord Pleanála.

How are decisions made on planning applications?

The planning authority considers several matters when deciding on a planning application including:

 

 • the proper planning and sustainable development of the area (e.g. appropriate land
  use (zoning), road safety, development density, size, location, adherence to
  established planning and development practices);
 • provisions of the development plan;
 • any other relevant plans (e.g. local area plan);
 • Government or Ministerial policy;
 • the provision of a Special Amenity Area Order relating to the area;
 • the types of conditions that can be attached; and
 • any European site (e.g. Special Areas of Conservation; Special Protection Areas).
How do I appeal against a decision made by a local authority?

Any person applying for planning permission, or who made written submissions or observations to the planning authority on a planning application, can appeal a decision made by a planning authority to An Bord Pleanála. For more information, see planning leaflet 5 – ‘A Guide to Making a Planning Appeal’.

What is unauthorised development?

Any development that requires planning permission or a development which is in breach of the conditions of its planning permission is classed as ‘unauthorised development’. The term ‘development’ covers a wide range of activities including carrying out any works (i.e. building, demolition, alteration) on, in, over or under any land or buildings and making a material (i.e. significant) change of use of structures or land. For more information, see planning leaflet 6 – ‘A Guide to Planning Enforcement in Ireland’.

 

Carrying out unauthorised development is an offence and anyone who has undertaken unauthorised development may be subject to enforcement proceedings. Enforcement action can only be taken when development has been undertaken without the appropriate planning permission.

How do I make a complaint about an unauthorised development?

If you think that someone is developing or using land without, or contrary to planning permission, the first step is to contact the planning authority. When doing this you need to set out in writing why you believe this is the case. When reporting a suspected breach of planning control, it is helpful if you provide as much information as possible including:

 

 • the exact address,
 • dates and/or times when activities started,
 • the nature of the building works or use, and
 • the names, addresses and contact details of the known owners or other persons responsible.

 

For more information, see planning leaflet 6 – ‘A Guide to Planning Enforcement in Ireland’.

What is the role of the Office of the Planning Regulator (OPR) in the planning process?

The OPR was established in April 2019 on foot of recommendations made by the Tribunal of Inquiry
into Certain Planning Matters and Payments (the Mahon Tribunal).

 

In establishing the OPR, the Government’s aim is to enhance proper oversight of the planning
system and to promote quality outcomes from, and consistency within, the planning system. The
role and functions of the OPR are set out in the Planning and Development (Amendment) Act 2018
and include:

 

 • the assessment of local authority county/city development plans and local area plans, and
  regional assembly regional spatial and economic strategies to ensure consistency with
  relevant regional or national policies and the requirements of planning legislation and good
  planning practice;
 • the review of the systems and procedures used by any planning authority, including An Bord
  Pleanála, in the performance of their planning functions; and
 • driving national research activities as well as education, training and public awareness
  programmes to support the application of best practice in planning functions and activities.

 

Further information in relation to the role of the OPR is available here.

To download a copy of the FAQs please click here.