January 2020

An OPR ag leanúint lena chlár oiliúna do chomhaltaí údarás áitiúil

Tá Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) i gcomhar le hAontas Rialtais Áitiúil na hÉireann (AILG) ag leanúint lena chlár oiliúna do chomhaltaí tofa na n-údarás áitiúil. Is é cuspóir na hoiliúna ná eolas níos fearr a chur ar fáil do chomhaltaí tofa maidir leis an bpróiseas pleanála d’fhonn a gcuid ról agus freagrachtaí laistigh den …

An OPR ag leanúint lena chlár oiliúna do chomhaltaí údarás áitiúil Read More »

Léiriú tugtha ar an gclár teilifíse Eco Eye faoi mar is féidir feabhas a chur ar shláinte agus folláine le dea-phleanáil

Tá clár den tsraith timpeallachta is faide ar an bhfód anseo in Éirinn, Eco Eye, ina mbreathnaítear ar mar is féidir feabhas a chur ar shláinte agus folláine  le dea-phleanáil spásúlachta. Chomh maith leis sin, déantar trácht sa chlár faoi mar is féidir turais fhada chun na hoibre a laghdú, cuidiú lenár lorg carbóin a …

Léiriú tugtha ar an gclár teilifíse Eco Eye faoi mar is féidir feabhas a chur ar shláinte agus folláine le dea-phleanáil Read More »

Eolas tugtha ag an Rialaitheoir don ESRI faoi mar is féidir tionchar a imirt ar shláinte agus folláine le dea-phleanáil

Maidir le pleanáil a dhéanamh ag an leibhéal áitiúil, ní mór a bheith feasach ar dhul i ngleic le ceisteanna ar nós teacht a bheith ar spásanna glasa, gníomhaíochtaí fóillíochta a bheith ar fáil agus gaireacht d’ionaid fostaíochta, a dúirt an Rialaitheoir Pleanála Niall Cussen inniu. Thug an rialaitheoir óráid “Luach na timpeallachta áitiúla maidir …

Eolas tugtha ag an Rialaitheoir don ESRI faoi mar is féidir tionchar a imirt ar shláinte agus folláine le dea-phleanáil Read More »