March 2020

Soiléiriú maidir le hOibriú an Chórais Pleanála le linn Ghéarchéim Reatha COVID-19

Tá na cáipéisí seo a leanas foilsithe ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun soiléiriú a thabhairt maidir le hoibriú an chórais pleanála le linn ghéarchéim reatha COVID-19: Ciorclán Ciorclán PL 02/2020 – Pleanáil agus Forbairt le linn Ghéarchéim COVID-19 Foilsiúcháin CCanna – Ordú Déanta faoi Alt 251A den Acht um Pleanáil agus Forbairt […]

Soiléiriú maidir le hOibriú an Chórais Pleanála le linn Ghéarchéim Reatha COVID-19 Read More »

Síneadh curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála

D’aontaigh an Rialtas, ar iarratas ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy T.D., ordú a dhéanamh, a bhfuil mar éifeacht leis síneadh ar feadh tréimhse trí seachtaine a chur le tréimhse rannpháirtíochta poiblí sa chóras pleanála. Dúirt an tAire: “Táimid anois i dTréimhse nach bhfacthas riamh cheanna. Táimid ag iarraidh go bhfanfaidh daoine

Síneadh curtha le tréimhse rannpháirtíochta poiblí maidir leis an gcóras pleanála Read More »

Cruinniú de chuid an Ghrúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta

Reáchtáladh an dara cruinniú de chuid an Ghrúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta (NPKG)  an 4 Márta 2020. Is é cuspóir an NPKG gníomhú mar choiste comhairleach d’Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) chun sainordú reachtúil an OPR a bhaint amach i ndáil le feidhmeanna oideachais, taighde agus oiliúna. Cuimsítear san NPKG ionadaíocht ó na hInstitiúidí Ardoideachais

Cruinniú de chuid an Ghrúpa Eolais um Pleanáil Náisiúnta Read More »

Óráid tugtha ag an Rialaitheoir Pleanála ag Imeacht de chuid Chumann Tógálaithe Tithe na hÉireann

Thug an Rialaitheoir Pleanála, Niall Cussen, óráid le linn ceardlainne a d’eagraigh Cumann Tógálaithe Tithe na hÉireann i gCorcaigh, Déardaoin an 5 Márta. Bhí an cheardlann dírithe ar dhaoine atá i mbun tithe a thógáil agus bhí sé i gceist leis an gceardlann a chinntiú go mbeadh páirtithe leasmhara go hiomlán ar an eolas faoin

Óráid tugtha ag an Rialaitheoir Pleanála ag Imeacht de chuid Chumann Tógálaithe Tithe na hÉireann Read More »