Soiléiriú maidir le hOibriú an Chórais Pleanála le linn Ghéarchéim Reatha COVID-19

Tá na cáipéisí seo a leanas foilsithe ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun soiléiriú a thabhairt maidir le hoibriú an chórais pleanála le linn ghéarchéim reatha COVID-19:

Ciorclán

Ciorclán PL 02/2020 – Pleanáil agus Forbairt le linn Ghéarchéim COVID-19

Foilsiúcháin

Reachtaíocht