Sraith Bileog Pleanála Nuashonraithe

Thug Oifig an Rialaitheora Pleanála faoi athbhreithniú ar na bileoga eolais pleanála ar líne i gcomhar leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Seirbhís na Séadchomhartaí Náisiúnta, an Ghníomhaireacht Tithíochta agus an Bord Pleanála. Tá athbhreithniú agus nuashonrú déanta ar na bileoga, ina bhfuil eolas praiticiúil, inrochtana maidir leis an gcaoi a n-oibríonn an […]

Sraith Bileog Pleanála Nuashonraithe Read More »