September 2019

Oiliúint Pleanála á cur i bhfeidhm ar bhonn céimneach do Chomhaltaí Údaráis Áitiúil ag Oifig an Rialaitheora Pleanála

Tá Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR) ag obair i gcomhar le hAontas Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG) chun oiliúint pleanála a chur ar fáil do Chomhaltaí Údaráis Áitiúil. Is é cuspóir na hoiliúna eolas níos fearr a chur ar fáil do na comhaltaí tofa maidir leis an bpróiseas pleanála, a gcuid ról agus freagrachtaí laistigh […]

Oiliúint Pleanála á cur i bhfeidhm ar bhonn céimneach do Chomhaltaí Údaráis Áitiúil ag Oifig an Rialaitheora Pleanála Read More »

Caint tugtha ag an Rialaitheoir d’Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann

Thug an Rialaitheoir Pleanála, Niall Cussen, caint ag Seimineár Oiliúna Fómhair Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann (AILG) inniu an 12 Meán Fómhair. Bá é “An tAthrú Aeráide agus Pleanáil – Dúshláin Nua don Rialtas Áitiúil.” teideal an tseimineáir. Reáchtáladh an t-imeacht in Óstán an Hillgrove, i gCo. Mhuineacháin. Bá é teideal chur i láthair an

Caint tugtha ag an Rialaitheoir d’Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann Read More »