Foilsíonn an Rialaitheoir Pleanála Tuarascáil Bhliantúil 2020

Ardú suntasach ar líon na bpleananna ar a rinneadh meastóireacht, líon na moltaí a eisíodh agus líon na ngearán a fuarthas D’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála (ORP), comhlacht maoirseachta an Stáit don phleanáil, a tuairisc bhliantúil inniu. Léirítear sa tuarascáil go raibh ardú suntasach ar líon na bpleananna forbartha údarás áitiúil ar a rinne ORP meastóireacht […]

Foilsíonn an Rialaitheoir Pleanála Tuarascáil Bhliantúil 2020 Read More »