An t-eolas is déanaí ar seirbhísí an OPR maidir le COVID-19

Tá go leor dúshlán cruthaithe ag an ráig den choróinvíreas d’eagraíochtaí maidir le leanúint dá gcuid seirbhísí a chur ar fáil.  Mar sin féin, tuigimid nach mór dúinn leanúint de dhul i mbun ár gcuid feidhmeanna don phobal agus dár gcustaiméirí i gcomhréir lenár mandáid reachtúil, agus sláinte agus sábháilteacht na foirne a chinntiú ag an am céanna trí chomhairle agus beartais cosanta an Rialtais a leanúint i ndáil le sláinte phoiblí.

Tá atheagrú déanta ar an bhfoireann trí úsáid a bhaint as socruithe oibre solúbtha i gcomhréir le socruithe níos leithne na hearnála poiblí agus cé nach eagraíocht sin a bhfuil oifig don phobal againn, leanfaimid de bheith ar fáil dár gcustaiméirí go léir:

Ar an teileafón: 01 553 02 70

Ar an Ríomhphostinfo@opr.ie

Láithreán Gréasáin: www.opr.ie

Posta: Bloc C, 77 Cé Sir John Rogerson, Duga na Canálach Móire, Baile Átha Cliath 2, D02 VK60

Ag an tráth seo, measaimid nach mbeidh ach cur isteach beag ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus gabhaimid ár mbuíochas le gach duine a bhíonn ag brath ar ár gcuid seirbhísí as comhoibriú linn ag an am dúshlánach seo.

Niall Cussen, An Rialaitheoir Pleanála