Earcaíocht

Táimid ag glacadh le hiarratais faoi láthair le haghaidh na ról seo thíos.

Leas-Rialtóir agus Stiúrthóir um Measúnú ar Phleananna Údarás Áitiúil

Stiúrthóir um Athbhreithniú agus Imscrúdú Pleanála

Stiúrthóir um Thaighde Pleanála, Oiliúint agus Feasacht Phoiblí

Leas-Stiúrthóir um Athbhreithniú agus Imscrúdú Pleanála

Pleanálaí Sinsearach x 4 

Ardoifigeach Feidhmeannach (Cumarsáid)

Oifigeach um Chórais Faisnéise Geografaí (Ardoifigeach Feidhmeannach)

Oifigeach Feidhmeannach (Tacaíocht TFC)

Oifigeach Cléireachais